​Poetry| een herinnering

Mijn lieve zuster

Ik wil je eraan herinneren; deze Dunya duurt maar even                                            
Ik wil je eraan herinneren; deze wereld is niet het echte leven                                    
Er is iets wat ons allemaal staat op te wachten  
De dood die we als een vermaning horen te achten

De klok tikt en de tijd gaat voorbij            
In shaae Allaah zullen wij verblijven bij onze Heer dichtbij                                        
Zie deze woorden als een waarschuwing
En voor jouw ziel als een vernieuwing

Mijn lieve zuster laat hetgeen jouw nafs zal schaden                                              
Streef ernaar om al het slechte te laten en vermeerder in jouw goede daden  
Mijn zuster, gedenk de dood veelvuldig  
En wat er ook gebeurd, wees geduldig

Er komt een dag dat we niet meer samen zullen zijn                                                
Tranen krijg ik er van; het doet me nu al pijn                                                                    
Er komt een dag dat we elkaar in het wit zullen inwikkelen                                        
En we ons daarna zonder elkaar zullen moeten ontwikkelen

De dood staat vast; mijn zuster vergeet dat nooit                                                        
Als Allaah het wil, zullen we elkaar weer vinden, ooit                                                  
Bid voor elkaar en vraag om Zijn Genade
Vraag om bescherming tegen al het kwade

Treur niet mijn zuster, mijn vreugde, mijn lach                                                        
Het staat al vast wanneer we gaan, op welke dag

Tot Hem behoren wij en tot Hem keren wij terug.